BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Information till de boende

Gemensamhetsel med individuell mätning av förbrukning (IMD)
Under sommaren kunde Infometrics genomföra övergången till gemensamhetsel. Alla lägenheter har numera individuell mätning av elförbrukningen och samtliga hushålls elavtal har avslutats. Gemensamhetsel med individuell mätning (IMD) togs i drift från och med juli månad. Som vi tidigare informerat om innebär förändringen en besparing för samtliga hushåll, dels eftersom vi som förening blir en större elhandelskund och kan förhandla ett lägre pris, och dels eftersom kostnaden för elnätsavtal minskar då vi har gemensamt avtal och inte ett för varje hushåll.

Elkostnaden kommer att faktureras tillsammans med månadsavgiften, med en viss eftersläpning. Det innebär att elförbrukningen för kvartal 4, 2023 kommer att faktureras under kvartal 1, 2024. Med anledning av att vi fortsatt har en god ekonomi, att elpriserna varit låga och att det inte ska bli en för lång eftersläpning på debiteringen kommer föreningen att ta kostnaden för samtliga hushålls elförbrukning under kvartal 3 i år (juli-september).


Solceller
Det har äntligen blivit dags att montera och driftsätta vår solcellsanläggning. Installationen innebär att föreningen bidrar till produktionen av förnybar el, samtidigt som det blir gynnsamt för föreningens ekonomi, såväl på kort som lång sikt.

Everenergy kommer påbörja installationen måndag den 4 september (vecka 36). De startar med ”lilla huset” (port 2-6) och fortsätter sedan med port 1-3, 5-9 osv. Den beräknade tiden för installationen är cirka 15 veckor. Arbetet kommer att pågå måndag-torsdag mellan 07:00 och 19:00.

Installationen bör innebära minimal påverkan för boende. Solcellspanelerna kommer att lyftas upp på taket med kranbil vilket gör att vi slipper byggnadsställningar. Av säkerhetsskäl kan tillfälliga avstängningar av innergården komma att ske. Inga strömavbrott är planerade under installationen utan det är aktuellt först vid driftsättning av hela anläggningen. Detta kommer att aviseras i god tid innan
genom information i portarna. Under tiden för installationen kan Everenergy komma att behöva använda vår gästparkering.


/Styrelsen
BRF Elin Wägners Gata

 

Nedan finner du de infoblad som tidigare distribuerats till de boende i brf EWG.