BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Tvättstugor

I föreningen finns det två tvättstugor som kostnadsfritt står till medlemmarnas och hyresgästernas förfogande. De är belägna på Elin Wägners Gata 4 och 25. Bokningstavla samt regler för tvättstugan finns anslagna i respektive tvättstuga. I tvättstugorna finns korgar med medlemmarnas kvarglömda tvätt. Kontrollera emellanåt om något av all denna kvarglömda tvätt är din.


Gemensamma regler
Det finns tre - fem tvättpass i båda tvättstugorna. Dessa följer nedan.
Tvätt får dock ej påbörjas före utsatt tid. Om tvätt inte påbörjats inom en timme efter utsatt tid har annan medlem rätt ta över tvättiden. Torkrummen (ej torkskåpen) får nyttjas en timme efter tvättpassets slut. Tvättstugorna låses och nedsläcks 23.00.

 

Städning
Efter varje avslutat tvättpass skall tvättrum samt alla andra nyttjade utrymmen städas för att lämnas i det skick man själv önskar finna det.

 
Felanmälan
Felanmälan med så utförlig information som möjligt om problemet görs till Österdahls Fastighetsförvaltning AB på e-post: bo@osterdahls.nu eller ring på tel 08-97 38 43. Det finns även möjlighet att lägga lapp i Bo Österdahl fastighetsservice AB brevlåda på Elin Wägners Gata 27.

I respektive tvättstuga finns de regler som gäller där uppsatta. Läs igenom dessa noga och följ dem.

 


Elin Wägners Gata 25
Tvättstugan på Elin Wägners Gata är den största tvättstugan och består av fyra tvättplatser. Varje tvättplats har två stora tvättmaskiner, en torktumlare samt torkrum eller torkskåp. Medlemmarna delar på tre centrifuger och två manglar.

Grovtvättstugan
Är avsedd för tyngre tvättgods som t.ex. mattor, filtar, överkast, täcken och liknande. Bokningslista för tidsbokning finns i tvättstugan bredvid dörren. Grovtvättstugan får inte användas för vanlig hushållstvätt. Ttvättstugan är avsedd för alla boende på Elin Wägners gata, 1-47 och 2-6.

 

 Tvättstuga EWG 27Tvättrum 1 - 2
Vardagar

Tvättpass 1: kl 07.00 - 10.00
Tvättpass 2: kl 10.00 - 13.00
Tvättpass 3: kl 13.00 - 16.00
Tvättpass 4: kl 16.00 - 19.00
Tvättpass 5: kl 19.00 - 22.00

Lördagar och söndagar
Tvättpass 1: kl 09.00 - 13.00
Tvättpass 2: kl 13.00 - 16.00
Tvättpass 3: kl 16.00 - 19.00
Tvättpass 4: kl 19.00 - 22.00


Tvättrum 3
Vardagar
Tvättpass 1: kl 07.00 - 12.00
Tvättpass 2: kl 12.00 - 17.00
Tvättpass 3: kl 17.00 - 22.00

Lördagar och söndagar
Tvättpass 1: kl
09.00 - 13.00
Tvättpass 2: kl 13.00 - 17.00
Tvättpass 3: kl 17.00 - 22.00Tvättrum 4 - "först till kvarn"
I tvättrum nr 4 finns en mindre tvättmaskin samt torkskåp som ej går att boka, den tillfaller "först till kvarn" och skall inte användas tillsammans med en ordinarie tvättid. Vid avslutad tvättid töms även torkskåpet. Tvättrum nr 4, är även till för de boende på Elin Wägners gata 2-6.

 

Elin Wägners Gata 4
Tvättstugan på Elin Wägners Gata 4 är den mindre tvättstugan och består av 1 tvättplats med två stora tvättmaskiner, torktumlare, centrifug, mangel samt torkskåp.

Tvättstuga EWG 4

Vardagar
Tvättpass 1: kl 07.00 - 12.00
Tvättpass 2: kl 12.00 - 17.00
Tvättpass 3: kl 17.00 - 21.00

Lördagar och söndagar
Tvättpass 1: kl 09.00 - 13.00
Tvättpass 2: kl 13.00 - 17.00
Tvättpass 3: kl 17.00 - 21.00