BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Tvättstugor

I föreningen finns det två tvättstugor som kostnadsfritt står till medlemmarnas och hyresgästernas förfogande. De är belägna på Elin Wägners Gata 4 och 25. I tvättstugorna finns korgar med medlemmarnas kvarglömda tvätt. Kontrollera emellanåt om något av all denna kvarglömda tvätt är din. Tvättstugorna bokas i det digitala bokningssystemet, mer information kring det hittar du här

Regler och rutiner
Det går enbart att ha en aktiv bokning åt gången vilket innebär att ny tvättid kan bokas först när den tidigare är använd. Om en bokad tid inte påbörjats inom en timme från start så anses den förbrukad och det blir därmed möjligt för någon annan att boka den tid som återstår.
Vid bokning av tvättstuga bokas tillhörande torkrum automatiskt. Grovtvättstugan bokas separat. För användning av akuttvättstugan och mangelrummet krävs ingen bokning utan alla med en giltig passerbricka kommer in i dessa rum under dess öppettider. Tillträde till bokningsbara tvättstugor ges under den bokade tiden samt en timme efter avslutat pass.


Städning
Efter varje avslutat tvättpass skall tvättrum samt alla andra nyttjade utrymmen städas för att lämnas i det skick man själv önskar finna det.
 
Felanmälan
Felanmälan med så utförlig information som möjligt om problemet görs till Österdahls Fastighetsförvaltning AB på e-post: bo@osterdahls.nu eller ring på tel 08-97 38 43. Det finns även möjlighet att lägga lapp i Bo Österdahl fastighetsservice AB brevlåda på Elin Wägners Gata 27.
I respektive tvättstuga finns de regler som gäller där uppsatta. Läs igenom dessa noga och följ dem.

Elin Wägners Gata 25
Tvättstugan på Elin Wägners Gata är den största tvättstugan och består av fyra tvättplatser. Varje tvättplats har två stora tvättmaskiner, en torktumlare samt torkrum eller torkskåp. Medlemmarna delar på tre centrifuger och två manglar.

Grovtvättstugan
Är avsedd för tyngre tvättgods som t.ex. mattor, filtar, överkast, täcken och liknande. Grovtvättstugan får inte användas för vanlig hushållstvätt. Tvättstugan är avsedd för alla boende på Elin Wägners gata, 1-47 och 2-6.

 

Tvättstuga EWG 27Tvättrum 1 - 2
Vardagar

Tvättpass 1: kl 07.00 - 10.00
Tvättpass 2: kl 10.00 - 13.00
Tvättpass 3: kl 13.00 - 16.00
Tvättpass 4: kl 16.00 - 19.00
Tvättpass 5: kl 19.00 - 22.00

Lördagar och söndagar
Tvättpass 1: kl 09.00 - 13.00
Tvättpass 2: kl 13.00 - 16.00
Tvättpass 3: kl 16.00 - 19.00
Tvättpass 4: kl 19.00 - 22.00


Tvättrum 3
Vardagar
Tvättpass 1: kl 07.00 - 12.00
Tvättpass 2: kl 12.00 - 17.00
Tvättpass 3: kl 17.00 - 22.00

Lördagar och söndagar
Tvättpass 1: kl
09.00 - 13.00
Tvättpass 2: kl 13.00 - 17.00
Tvättpass 3: kl 17.00 - 22.00Tvättrum 4 - "först till kvarn"
I tvättrum nr 4 finns en mindre tvättmaskin samt torkskåp som ej går att boka, den tillfaller "först till kvarn" och skall inte användas tillsammans med en ordinarie tvättid. Vid avslutad tvättid töms även torkskåpet. Tvättrum nr 4, är även till för de boende på Elin Wägners gata 2-6.

 

Elin Wägners Gata 4
Tvättstugan på Elin Wägners Gata 4 är den mindre tvättstugan och består av 1 tvättplats med två stora tvättmaskiner, torktumlare, centrifug, mangel samt torkskåp.

Tvättstuga EWG 4

Vardagar
Tvättpass 1: kl 07.00 - 12.00
Tvättpass 2: kl 12.00 - 17.00
Tvättpass 3: kl 17.00 - 21.00

Lördagar och söndagar
Tvättpass 1: kl 09.00 - 13.00
Tvättpass 2: kl 13.00 - 17.00
Tvättpass 3: kl 17.00 - 21.00