BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättförening organiseras i nästan samtliga fall som en ekonomisk förening. Detta gäller också BRF Elin Wägners Gata. En ekonomisk förening är ett juridiskt begrepp och en ekonomisk förening regleras av  Lagen om ekonomiska föreningar.


Ekonomisk förening
En ekonomisk förening har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att bedriva ekonomisk verksamhet. För en bostadsrättsförening består det framförallt i att i samtliga bemärkelseer förvalta föreningens/medlemmarnas kapital, det vill säga fastigheterna, på ett sådant sätt att fastigheternas värde bevaras eller ökar. Det föreligger inga krav på att en ekonomisk förening skall gå med vinst men nollresultat ska uppnås. Eventuell vinst ska delas ut till medlemmarna. BRF Elin Wägners Gata, liksom de allra flesta bostadsrättsföreningar, delar inte ut vinst i vanlig mening till medlemmarna utan reglerar vinster av verksamheten med att sänka eller undvika att höja månadsavgifterna.

 

Vem/vilka är en ekonomisk förening?
En ekonomisk förening består av sina medlemmar som måste vara minst tre stycken. BRF Elin Wägners Gata har över 173medlemmar och är en mycket stor förening. Det är medlemmarna som bestämmer över föreningens verksamhet genom sin rösträtt. BRF Elin Wägners Gata har en årlig stämma för alla medlemmar som högsta beslutande organ och en vald styrelse besående av medlemmar som ska verkställa besluten. När föreningen bildas hålls konstituerande möten för att slå fast föreningens stadgar. Se flik Styrelsen/Stadgar. Stadgarna ligger till grund för alla beslut och all verksamhet i föreningen.