BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Avgiftens innehåll

Varje månad betalar du en medlemsavgift till föreningen. Denna avgift betalar alla medlemmar. Storleken på avgiften varierar beroende på hur stort ditt andelstal/förmögenhetsvärde i föreningen är. Avgiften går till alla de omkostnader vi i föreningen har och som vi gemensamt ska bära såsom:

Reparationer och underhåll                                              
såsom byte av säkringar, fasadarbeten och liknande.
             
Drift                                                                                  
såsom  fjärrvärme, vatten, el, sophämtning,
trappstädning, fastighets- och parkskötsel och
kabel- och TV-avgifter.
                                                   
Tomträttsavgäld, räntekostnader och fastighetsskatt                                  

Administration, förvaltning och externa kostnader           
Såsom kontorsmaterial, telefon, bredband,
hemsida, revisorer och förvaltningsbolag mm.