BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Hänsyn och grannsämja

I en stor förening med många medlemmar uppstår lätt konflikter mellan grannar med anledning av störningar i form av buller eller andra ljudolägenheter. Dessa störningar kan bero på många olika saker men omfattande renoveringsarbeten och hög musik är de vanligaste formerna av störningar i bostadsrättsföreningar.

Men det finns trots allt sätt att göra störningsmomenten så lindriga som möjligt och sätt att i möjligaste mån undvika konflikter.

 

Att lindra störningsmoment

Fest

  • Informera dina grannar om att du ska ha fest och att hög musik kan komma att spelas. Glöm inte dina grannar i porterna bredvid dig!
  • Tänk på att det ska vara normala ljudvolymer i din bostad absolut senast vid midnatt om helgerna och klockan 22 på vardagar. Vill du ha mer fest får du och dina vänner fortsätta festa någon annanstans där ni inte stör någon.

 

Renoveringsarbeten

  • Informera dina grannar om att du planerar renoveringsarbeten. Glöm inte dina grannar i porterna bredvid dig!
  • Renoveringsarbete får utföras på vardagar kl 07-19, lördag, söndag samt helgdagar kl 10-18. Inga andra tider är tillåtna.
  • Även om du håller dig till dessa tider tänk på att du kan ha grannar med oregelbundna arbetstider och annat varför du måste reducera allt buller till ett minimum.
  • Ditt renoveringsarbete får bara påverka dina grannar i fråga om buller. Du får inte hantera el- och vattensystem så att fastigheterna påverkas mer än just i din bostad. Gör du åverkan utöver det måste du omedelbart informera om detta och tillse att detta åtgärdas!

 

Störningar och konflikter hanteras bäst stegvis enligt följande

  • Förståelse: Renoveringsarbete måste utföras emellanåt och det tar tid. Våra fastigheter är lyhörda och vi måste alla få leva våra liv och det hörs. Vi är alla i olika faser av våra liv, vi har olika arbetstider och andra villkor och det lämnar olika ljudspår i omgivningen.
  • Personlig kontakt: Upplever du störningar från din granne som inte kan hanteras enligt ovan sök då personligen upp din granne och informera om detta. Försök gemensamt hitta en lösning på problemet. Du kanske måste göra detta mer än en gång.
  • Föreningen: Om personlig kontakt inte löser problemet tillfredsställande bör du informera föreningen om vad som pågår. Du kan ringa eller maila någon i styrelsen och informera om  situationen. Föreningen meddelar då skriftligt den störande grannen om de regler som gäller.
  • Styrelsen: Är störningarna mycket svårartade och inga av ovan nämnda lösningar fungerar måste ärendet tas upp i styrelsen för vidare behandling.