BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Föreningslokal

Föreningslokalen 47A
Önskar ni ha fest, barnkalas, filmkväll eller liknande för ett större sällskap går det bra att boka föreningslokalen.
I lokalen finns det mesta man kan behöva för en trevlig sammankomst såsom stolar, bord, porslin, bestick samt kylskåp att låna.

 

Föreningslokalen är möjlig att boka alla dagar i veckan. Tiden som gäller för det bokade tillfället är från klockan 12:00 den bokade dagen till 12:00 dagen efter. Det är möjligt att boka lokalen två dygn efter varandra vid samma bokningstillfälle. Fler bokningar än detta är inte möjligt att göra utan det går enbart att ha en pågående bokning aktiv åt gången. När denna bokning är passerad går det bra att boka ett nytt tillfälle. Bokning sker digitalt och mer info kring detta finns här.

Under rådande omständigheter med Covid-19 vill vi passa på att också påminna om att följa myndigheternas rekommendationer. Det innebär att max åtta personer bör vistas i lokalen samtidigt så länge rekommendationerna ligger fast.

 

Föreningslokalen kostar 200 kronor per dygn att hyra.

 

Betalning

 

Betalning sker till föreningens Swish- eller bankkonto. Vid betalning ska lägenhetsnummer uppges (föreningens lägenhetsnummer, inte Skatteverkets). Betalningen ska göras i förskott, dvs. vara föreningen tillhanda innan föreningslokalen tas i bruk.

 

Föreningens Swish nummer:                              123 305 76 84

 

Föreningens bankkonto Handelsbanken              351 648 062

 

Styrelsen kommer att kontrollera att betalning är genomförd och vidta åtgärder och rutinerna inte följs.

Den som hyr föreningslokalen ansvarar för att denna städas noggrant, i enlighet med checklistor som finns i lokalen, efter användande. Detta ska vara klart när tiden för bokningen är slut. Möbler och annat ska återställas till hur det såg ut när lokalen tillträdes. Styrelsen kommer att genomföra kontroller för att säkerställa att detta följs.

Städredskap finns beläget utanför toaletten som är beläget mellan övernattningsrum och bastu. Om något går sönder meddelas detta till via mail eller genom att kontakta någon i styrelsen. Detsamma gäller om städningen inte är tillfredställande vid ankomst.

brfstyrelsen@elinwagnersgata.se

Vid användning av föreningslokalen är det viktigt att respektera boende i huset. Rök därför inte direkt utanför entrén utan gå en bit bort och se till att fimpar samlas ihop och inte slängs på marken. Spela heller inte hög musik efter klockan 23:00. Hyresgästlagens regler gäller.

Eftersom de tre gemensamhetslokalerna kan ha olika användare samtidigt är det även viktigt att respektera varandra och visa hänsyn. Föreningslokalens gäster får därför inte vistas utanför övernattningsrum och bastu. Om den dörren är låst från andra sidan när behovet av städredskap uppkommer används entrén till bastu och övernattningsrum som är beläget på husets baksida.

Vid missbruk av någon av lokalerna kommer eventuella återställningskostnader att debiteras hyresgästen. Styrelsen kan också ta bort möjligheten att boka föreningslokal, övernattningsrum och bastu vid misskötsamhet.