BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Bostadsrättslagen

Bostadsrättslagen anger de juridiska ramarna för bostadsrättsföreningar och dess medlemmar, bostadsrättsägarna. Bostadsrättslagen består av tio kapitel som var för sig avhandlar de angelägenheter som berör föreningarna och dess medlemmar.

Bostadsrättslagen kompletterar Jordabalken som huvudsakligen anger de juridiska ramarna för enskilda fastighetsägare. En bostadsrättsförening har ingen enskild fastighetsägare eftersom alla medlemmar tillsammans äger fastigheten eller fastigheterna.

Det sjunde kapitlet är oftast det viktigaste för en etablerad bostadsrättsförening, som exempelvis BRF Elin Wägners Gata. Kapitel sju avhandlar "bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter" och handlar egentligen om förhållandet mellan den enskilde medlemmen och föreningen, alla medlemmar. Förhållandet kan i princip sammanfattes enligt: föreningen ska hålla fastigheterna och marken i gott skick medan medlemmen ska hålla sin bostad, inom trossbottnen, i gott skick.


Klicka här för information om bostadsrättslagen.