BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Digitalt bokningssystem snart i drift

Nu är det dags för BRF Elin Wägners gata att bli ännu lite mer moderna genom att gå över till ett nytt digitalt bokningssystem för tvättstugor, föreningslokal, övernattningsrum och bastu.

Det digitala systemet tas i drift den 1 april, vilket innebär att det från och med då fungerar att boka på det nya sättet. Däremot gäller olika datum för när de gamla systemen tas ur drift. För tvättstugorna gäller att tvättider från och med den 15 april bokas digitalt, medan tvättider innan den 15 april bokas på det gamla manuella sättet. Den 15 april kommer de manuella bokningstavlorna för tvättstugorna att plockas ned och inga bokningar som gjorts på detta sätt för den 15 april och framåt kommer.

För övriga gemensamhetslokaler (föreningslokal, övernattningsrum och bastu) gäller att vi från och med idag inte tar emot några bokningar på det gamla viset och från och med den 1 april är det möjligt att börja boka digitalt. De bokningar som gjorts tidigare men som avser datum efter den 1 april, kommer att föras över till det nya digitala systemet. Övriga rutiner och regler för bokning av dessa utrymmen finns bilagan.

Bokningar kan ske på tre vis: på de digitala bokningstavlorna som sitter uppsatta utanför tvättstugorna (port 4 och port 25), via en app eller via en hemsida. När bokningar görs på de digitala bokningstavlorna så använder ni den passerbricka som också används i låssystemet (till portar, soprum och källare). Det är enbart de brickor (max två per hushåll) vars nummer ni tidigare meddelat styrelsen som fungerar att använda till bokning.

Systemet med bokningstavlor kommer att demonstreras för de som önskar klockan 18:00-19:00 den 1 och 3 april vid tvättstugan EWG 27. När det gäller övriga bokningsvarianter kommer styrelsen inte att vara behjälpliga utan vi hänvisar till den skriftliga informationen från leverantören som finns i bilagorna.

Webbadressen för bokning via webb: http://132.148.138.228/m5webbokning/

Användarnamn (både via hemsida och app): Föreningens lägenhetsnummer, fyra siffror.

Lösenord (både via hemsida och app): Föreningens lägenhetsnummer, detta byts med fördel vid första inloggningen

Vi hoppas att det nya systemet kommer underlätta för oss alla att boka och använda såväl tvättstugor som de nya gemensamhetslokalerna!

 

Regler och rutiner

Manual bokningsskärm

Manual app

Manual hemsida