BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Digitalt bokningssystem
Digitalt bokningssystem för tvättstugor, föreningslokal, bastu och övernattningslägenhet.
Bokningar kan ske på tre vis: på de digitala bokningstavlorna som sitter uppsatta utanför tvättstugorna (port 4 och port 25), via en app eller via en hemsida. När bokningar görs på de digitala bokningstavlorna så använder ni den passerbricka som också används i låssystemet (till portar, soprum och källare). Det är enbart de brickor (max två per hushåll) vars nummer ni tidigare meddelat styrelsen som fungerar att använda till bokning.

Webbadressen för bokning via webb: http://132.148.138.228/m5webbokning/

Användarnamn (både via hemsida och app): Föreningens lägenhetsnummer, fyra siffror.

Lösenord (både via hemsida och app): Föreningens lägenhetsnummer, detta byts med fördel vid första inloggningen

Vi hoppas att det nya systemet kommer underlätta för oss alla att boka och använda såväl tvättstugor som de nya gemensamhetslokalerna!

 

Regler och rutiner

Manual bokningsskärm

Manual app

Manual hemsida