BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Långbro

 

långbro_vykort.jpg

 

Långbro är en stadsdel i stadsdelsområdet Älvsjö i Söderort inom Stockholms kommun. 1902 beviljade stadsfullmäktige i Stockholm medel för att bygga ett kommunalt sinnessjukhus vid Långbro gård och 1904 fick arkitekt Gustaf Wickman medicinalstyrelsens uppdrag att rita det nya sjukhuset. Långbro sjukhus togs i bruk 6 december 1910. Hermann Göring var inskriven på sjukhuset på 1920-talet. Vårdverksamheten vid sjukhuset avvecklades successivt under 1990-talet och sjukhusbyggnaderna inrymmer nu bland annat bostäder.

 

Söderby sjukhus 1907

Byggtiden
1907 påbörjades bygget av de två 120 meter långa sjukhusbyggnaderna. Samtidigt byggdes administrationshus, ekonomibyggnad, panncentral, gravkapell, garage/stall och ett antal personalbostäder. Alla byggnader på området uppfördes i tegel och puts, förutom de två portvaktshusen som byggdes i trä. Storstrejken 1909 fördröjde färdigställandet av Långbro sjukhus med 6 månader.


Söderby sjukhus byggdes vid samma tidpunkt som Långbro sjukhus, ca 1907.
Man utnyttjade samma byggteknik och arkitekt. Bild: Länsmuseet i Stockholm

  

Alfred Söderlund

Alfred Söderlund "Långbrokungen"
Foto: Brännkyrka H
embygdsförening.

Bebyggelsen i området består annars till största delen av villor. År 1899 började Alfred Söderlund (1843 – 1932), som gick under namnet Långbrokungen, att stycka av tomter från Långbro gård, som har anor från den senare delen av 1400-talet. Det området kallas Långbrodal, och motsvarar idag den södra delen av Långbro och den norra delen av det område som idag kallas Långsjö. År 1908 inleddes exploateringen av ett område närmare Långbro gård. Det kallades Långbro villasamhälle, eller Linboda. Under 1940-talet byggdes flerfamiljshus i området av HSB och Familjebostäder. Byggföretaget JM har de senaste åren gjort en stor satsning på området.

 

Långbro värdshus 1920   

 

Långbro Värdhus

Överläkarvillan var den byggnad som stod färdig först inom sjukhusområdet. 17 juni 1909 närmare bestämt. Den 476 kvm stora villan är belägen avskild från övriga byggnader för att markera hierarkin inom området. Den första överläkaren höll både ko och gris på tomten.
Villan har genom åren bl.a. varit marketenteri, snickarverkstad och inrymmer idag Långbro Värdshus som drivs av Fredrik Eriksson som är ordförande i Årets Kock och känd från TV4.

 

Överläkarvillan 1920.
Bild: Långbro Sjukhus 

Långbro Värdshus 2009

Långbro Värdhus 2009 (fd Överläkarvillan).
Bild: Långbro Värdhus

 

  

Långbrodammen vinterbild
 

 Långbrodammen

Under stränga vintrar hölls en vak med möda öppen för svanarna. Där fanns dessutom, och finns fortfarande, en hel del änder.  I dammen fanns också en vit roddbåt. Personalens barn utnyttjade dammen för skridskoåkning. När det föll snö var det bara att skotta upp en lagom stor yta för bandy eller hockeyspel. Det fanns även patienter som var intresserade, bl a en äldre herre som var helt formidabel på konståkning.


Långbrodammen 1920.
Bild: Långbro Sjukhus Källa: Wikipedia, Långbro Sjukhus (www.langbrosjukhus.se)