BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Parkeringsplatser och garage

 

PARKERING
Föreningen har 77 parkeringsplatser varav 39 har tillgång till el. Av dessa platser är det 24 stycken som har möjlighet att ladda elbil. Utöver parkeringsplatser har föreningen 36 garageplatser. Föreningen har också fyra gästplatser samt två publika parkeringar för laddning av elbil. Platsen är endast avsedd för laddning av el/hybridbil. Platsen är publik för boende samt gäster till boende enligt instruktion vid parkeringsplatsen.

Hyran för garage är 575 kronor/månad respektive 675/mån för det något större garaget. Hyra för p-plats är 175 kr/mån, önskar man ha tillgång till elstolpe så kostar det 250 kr/mån. Till garageplatserna är det för närvarande kö. Kontakta Österdahls Fastighetsförvaltning AB vid intresse av parkering/garageplats så placeras ni i kön.

Föreningen disponerar även en gästparkering med 4 p-platser för korttidsparkering vid gaveln EWG 47.

 

POLICY FÖR UTHYRNING AV BILPLATSER (PARKERING OCH GARAGE) I BRF EWG.
Endast en bilplats per lägenhet tillåts. Ägaren/hyresgästen av lägenheten är platshyresgäst.

  • För att hyra en bilplats krävs att man är boende i föreningen och kan uppvisa ett registreringsbevis för fordon. Fordonet skall vara påställt och i drift. Det är inte tillåtet att hyra garage eller parkeringsplats för avställt fordon eller annan förvaring.
  • I de fall platshyresgästen inte äger ett fordon vid erbjudandet av plats har denne tre månader på sig att uppvisa registreringsbevis för att behålla platsen (om bilen ägs av arbets-  givare krävs ett intyg). Det går alltså inte att få en bilplats utan att äga ett fordon.
  • Medlem får stå i kö endast då intresse för bilplats är aktuellt, inte för eventuella framtida behov.
  • Den som tackar nej till erbjudande om bilplats två gånger, placeras sist i kön.
  • Eventuella byten inom föreningen sköts av fastighetsskötaren i samarbete med bostadsrättsföreningens styrelse. Vid förfrågan upplyser fastighetsskötaren om möjliga byten.
  • Då behovet av plats med möjlighet att ladda elbil ökar är det önskvärt att boende som uppehåller laddplats utan planer på att införskaffa elbil erbjuder sig att byta till plats utan laddstolpe. Byten sker dock alltid frivilligt i dialog med fastighetsskötare eller styrelsen.
  • Efter överenskommelse om garage- parkeringshyra, skickar vår förvaltare två avtal till  hyresgästen för påskrift. 
  • Garagenycklar lämnas ut av fastighetsskötaren.
  • Laddning av elbil i garage är endast tillåtet efter särskilt tillstånd från styrelsen.

Det går bra att parkera 15 min på gårdsplanen, men ej längre än så. Parkerar ni på gården så var mån om framkomligheten för andra boende samt snöröjningen vintertid. Samt inte minst att köra sakta och var uppmärksam på lekande barn.

Behöver ni parkeringsplats för en längre tid för exempelvis hantverkare, kontakta Österdahls Fastighetsförvaltning AB.

  

Parkeringsplatser motorcyklar
10 st parkeringsplatser för MC finns belägna utanför EWG 13-15 (3 st), vid gaveln EWG 27 (3 st) samt vid framsidan av sophuset EWG 47 (4 st). Alla registrerade 2-hjulingar betraktas som betalningsskyldiga. Priser helår (sommar+vinter) är 1 250 kr och sommarparkering 750 kr. Vintertid finns det fem inomhusparkeringar i garage.
MC-platserna bokas hos Österdahls Fastighetsförvaltning AB.


Parkering av mopeder klass 1 och klass 2
Området är skyltat med P-förbud, vilket innebär att man endast får parkera mopeder på skyltade P-platser. All annan parkering inom området är inte tillåtet. Mopedparkering finns vid gavel port 2  och utanför port 15.  

Österdahls Fastighetsförvaltning AB
Elin Wägners Gata 29A
Mobiltelefon 070-657 24 10
E-post: bo@osterdahls.nu