BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Årsredovisningen för bostadsrättsföreningen Elin Wägners Gata omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen, redovisningsprinciper och noter. Perioden omfattas 20210101 - 20211231. Klicka på pdf-filen nedan.

Medlemmar som har frågor angående föreningens ekonomi/budget eller föreningens styrande dokument i övrigt är välkomna att kontakta styrelsen: brfstyrelsen@elinwagnersgata.se 

Frågor angående hyror, avier eller avgifter sköts av Lexium Förvaltning & Projekt AB