BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Årsredovisningen för bostadsrättsföreningen Elin Wägners Gata omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen, redovisningsprinciper och noter. Perioden omfattas 230101 - 231231. Klicka på pdf-filen nedan.

Medlemmar som har frågor angående föreningens ekonomi/budget eller föreningens styrande dokument i övrigt är välkomna att kontakta styrelsen: brfstyrelsen@elinwagnersgata.se 

Frågor angående hyror, avier eller avgifter sköts av HSB, kund- och medlemsservice.