BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisningen för bostadsrättsföreningen Elin Wägners Gata omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen, redovisningsprinciper och noter. Perioden omfattas 160101 - 161231. Klicka på pdf-filen nedan.
Frågor gällande årsredovisningen hänvisas till styrelsen BRF EWG.