BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Får man grilla på balkongen?

Grillning hänvisas till föreningens fyra grillplatser på gården.

 

Grillning på balkonger är inte tillåten i BRF Elin Wägners Gata eftersom det medför både brandfara och obehag i form os som tar sig in via ventiler och fönster hos omkringboende.
Gäller även elgrill.

Tänk också på att rökning
på balkong kan irritera grannarna.

Vi hänvisar grillningen till
föreningens fyra grillplatser på gården som står till de boendes förfogande. Bokningslistor till dessa finns i portarna 6, 7, 27 och 47.