BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Kontaktuppgifter

Felanmälan / fastighetsskötsel
Österdahls Fastighetsförvaltning AB är anträffbar måndagar 09.00 - 10.00 på Elin Wägners gata 29A (gaveln). Felanmälan kan också lämnas via mail, telefon eller via expeditionens brevlåda.

Österdahls Fastighetsförvaltning AB
Expeditionen: Elin Wägners gata 29A
Mail: bo@osterdahls.nu
Tel: 070-657 24 10Jourtjänst
Vid brådskande, akuta driftstörningar som inträffar under kontorstid mån - fre 07.00-18.00, kontaktas Österdahls Fastighetsförvaltning AB, tel: 070-657 24 10.

Efter kontorstid görs anmälan till Dygnet-Runt-Service, tel: 08-18 70 00.


Förvaltning, avgift- och hyresdebitering samt lägenhetsbyten
Kontaktperson Jenny Sundén tel: 08-505 855 27, e-post: js@tronnberg.se

Trönnberg & Co Förvaltning AB
Danderydsgatan 30
114 26 Stockholm


Kameral förvaltning
Kontaktperson Samuel Rehn, tel: 08-505 855 17, e-post: sr@tronnberg.se

Trönnberg & Co Förvaltning AB
Danderydsgatan 30
114 26 Stockholm


Styrelsen 
BRF Elin Wägners gata
Vill du kontakta styrelsen går det bra att lämna skrivelser i brevlådan EWG 29A eller att skicka via mail till: brfstyrelsen@elinwagnersgata.se
Skrivelser gällande byggfrågor hänvisas till Henry Holmström, tel: 070-37 97 303.


Festlokal
Föreningen har en lokal som hyresgäster och medlemmar kan hyra. Kontakta Henry Holmström tel 070-379 73 03.


Bastu
Föreningen har en bastu i källarplanet EWG 31 som kan disponeras utan kostnad. Bokningslista finns vid bastun.

 

Styrelsen i BRF Elin Wägners gata för verksamhetsåret 2016/2017 består av följande personer:

Sverker Spaak
Ordförande, Ekonomi/budgetgrupp
Tel: 073-420 99 01

Tintin Vidhammer
Vice Ordförande, hemsida, hus & byggrupp
Tel: 070-511 22 33

Henry Holmström
Ledamot, Hus & byggrupp sammankallande
Tel: 070-379 73 03

Daniel Betancor
Ledamot, Sekreterare
Tel: 070-267 35 36

Maria Asp
Ledamot, Välkomnande av nya medlemmar
Tel 08-668 93 92,  Mobil: 070-64 88 409

Fredrik Sundh
Ledamot, Ekonomi- och budgetgrupp
Tel 070-620 05 01

Anna Spetz
Ledamot, Hemsida
Tel.nr 070-799 11 84

Mattias Forsberg
Ersättare, Hus & byggrupp
Tel.nr 070-306 84 61

Mattias Borrelid
Ersättare, Välkomnande av nya medlemmar
Tel.nr 072-025 92 32

Den årliga stämman är föreningens högsta beslutande organ. Vid detta möte beslutas och väljs en styrelse in efter valberedningens förslag. Styrelsen består av föreningsmedlemmar som åtar sig att sköta och ansvara för den löpande verksamheten mot ett mindre arvode. Vill man vara med i styrelsen är man välkommen att kontakta någon i valberedningen i god tid före stämman.

Valberedningen:
Barbro Nordin, EWG 6 - Tel.nr: 070-543 87 88
Annelie Jonsson, EWG 23 - Tel.nr: 070-409 30 67
Marita Oscarsson, EWG 31 - Tel.nr: 073-803 15 01


Datum för styrelsemöten våren 2018:
Må 15/1 kl 19.00
Må xx/2 kl 19.00
Må xx/3 kl 19.00
Må xx/4 kl 19.00

Årsmöte BRF EWG 2018:
Torsdag 31 maj kl 18.30
Plats: Vårfrukyrkan, Mariasalen, Fruängens Kyrkogata 3.

Har du frågor, förslag eller önskemål till styrelsen till styrelsen går bra att lämna i brevlådan EWG 29 eller att skicka via mail till: brfstyrelsen@elinwagnersgata.se

BRF föreningens postadress:
BRF Elin Wägners Gata
Elin Wägners gata 29A
129 51 Hägersten