BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Grillplatser

Grillplats vid port 6.

Föreningen har fyra stycken grillplatser som står till medlemmarnas förfogande.
Bokningslistor till dessa finns i portarna 6, 7, 27 och 47.

Lämna alltid grillplatsen som du själv vill finna den och var uppmärksam på brandrisken.