BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Källarutrymmen

I källaren finns bland annat ett till lägenheten tillhörande förråd, samt ett antal mindre sk matförråd. Här finns även cykelrum och barnvagnsförråd, se nedan var närmaste förråd är beläget. I de allmänna förråden skall endast saker som skylten på dörren påbjuder placeras.

I källarlokalerna är det absolut förbjudet att ställa saker utanför förråd eller för cyklar och barnvagnar uppmärkta rum. Detta inte minst då det enligt lag är förbjudet med tanke på rådande brandskyddsbestämmelser. Saker som placeras där kommer rapporteras och sedan bortforslas.

Port 1-15. Cyklar i port 13 samt skyddsrummet innanför sidodörren vid stora garaget EWG 5. Barnvagnar förvaras i källaren mellan port 5-7.

Port 17-27. Cyklar förvaras i källaren port 31.

Port 35-39. Cyklar förvaras i skyddsrummet port 39. Barnvagnar i port 35.

Port 41-47. Cyklar och barnvagnar i port 45.

Port 2-6. Cyklar och barnvagnar i skyddsrummet på gaveln mot gatan.