BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Tak, fasad och balkongrenovering

I den ekonomiska planen som antogs vid köpstämman 2007, angavs reparationsbehovet.

De kommande årens reparationer omfattar fasader, tak och balkonger samt stammar. Första fasen omfattar de yttre behoven, med andra ord fasader, tak och balkonger, vilket bedöms som mest angeläget. Stambytet ansågs kunna senareläggas utifrån den kommande behovssituation. 
2008 genomfördes upphandlingen av entreprenaden. Sex anbudsgivare deltog med mycket varierande kostnadsnivåer. Efter ingående granskning och utvärdering föll valet på Hed Fasad. Från vår sida utgörs arbetsgruppen för tillsyn och kontroll av Britt-Marie Wallgren, på Trönnberg & Co. Beställarombud och byggsakskunnig är Arndt Svensson, Brf EWG (Ordförande) och Henry Holmström, Brf EWG (Bygg-Gruppen).

Arbetet började i mitten av Januari 2009 och avslutades i juni 2010. 
Extern expertis har anlitats för kvalitetskontroll och besiktning.


Frågor gällande tak, fasad och balkongrenoveringen ställs till Bygg-Gruppen.
Henry Holmström, 08-97 68 97
Sverker Spaak, 08-646 48 86