BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Information till alla boende på gatan

Från föreningsbrev 6 februari 2018.

Information till boende på Elin Wägners Gata
Luften har blivit kall, löven har ändrat färg och det har hunnit bli oktober, vilket innebär att hösten har kommit på riktigt. Den otroligt varma sommaren känns ganska långt borta men nu har vi istället julen att se fram mot. Vi från styrelsen vill passa på att informera om status för de projekt som har pågått och fortfarande pågår i föreningen. 

 

Föreningslokalen
Som vi tidigare informerat om har lokalen i port 47A byggts om till ny föreningslokal. Lite småfixande återstår, men från och med vecka 42 är lokalen bokningsbar. Bokning görs i första hand till Henry Holmström: 070–3797303. Vid Henrys frånvaro ansvarar Barbro Nordin för bokningen: 070–5438788. Att hyra lokalen kostar 200 kronor per tillfälle och du som hyr ansvarar för att lämna lokalen i det skick du fann den. En checklista för städning samt övrig information såsom brandregler m.m. finns uppsatt i lokalen. Du hämtar och lämnar nyckeln hos Henry Holmström eller Barbro Nordin enligt överenskommelse vid bokning. 

 

Föreningens bastu
En ny bastu håller på att byggas i anslutning till föreningslokalen. Ingång sker på baksidan av port 47. Bygget startade i början av vecka 39 och beräknas vara klart under vecka 44. Det kommer finnas en relax samt dusch i anslutning till bastun. Styrelsen har även beslutat om att inreda ett övernattningsrum bredvid bastun. Övernattningsrummet kommer att gå att boka separat från bastun men dessa delar toalett. Vi återkommer med information kring bokningsrutiner, kostnad, faciliteter m.m. när bastun och övernattningsrummet är färdigställda.

Trappan
Att byta ut trappan har blivit ett segdraget projekt som snurrat runt i den kommunala byråkratin. Den gamla trätrappan var uttjänt och tvungen att bytas ut. I februari togs första kontakten med Stockholm stad för att få besked om det krävdes tillstånd eller bygglov för projektet. Sedan dess har frågan skickats runt bland förvaltningarna i kommunen och olika besked har givits. Det är först efter sommaren som vi fått slutligt besked om att det inte krävs bygglov, som tidigare kommunicerats, däremot tillstånd, vilket styrelsen sökt och beviljats. 

Just nu pågår arbetet med att inhämta offerter för en järntrappa. Det är ovisst kring när bygget kan påbörjas och hur lång tid arbetet beräknas pågå. Vi beklagar att projektet dragit ut på tiden men ibland mal demokratins kvarnar långsamt. Det är olyckligt att kommunen inte kunnat ge klara besked och ändrat förutsättningarna under resans gång. Nu ser vi dock ljuset i tunneln och ser fram mot att kunna inviga en ny, säker trappa i järn som kommer hålla under lång tid framåt. 

Ritning över ny dragning av järntrappan nedan.

 

Järntrappa

 

 


Nytt cykelrum
På gaveln av huset vid port 27 har ett gammalt oljerum/pannrum byggts om till cykelrum. Nu återstår inredning med krokar, cykelställ och hyllplan. Cykelrummet öppnas måndag den 5 november och kommer att ha plats för cirka 40 cyklar plus pulkor på hyllorna. Cykelrummet öppnas med samma kod som gäller för övriga källarutrymmen. 

 

Byte av kod
Den 3 december byts samtliga koder till portar, källarutrymmen och soprum. De nya koderna kommer att delas ut i brevlådorna i god tid innan bytet. Kodbrickorna programmeras om automatiskt.

Lägenheterna i port 29 och 29A
De två nya lägenheterna i port 29 och 29A är färdigställda och ligger ute till försäljning. Det återstår lite arbete i trapphuset i port 29 men detta påverkar inte möjligheten till inflyttning i lägenheterna.

 

Ritning över lgh nedan.

 

Bilparkering på gården
Parkering inom området är tillåten under max 15 minuter. Gäster hänvisas till gästparkeringen på gaveln vid EWG 47, klockan 17 - 07 på vardagar och 00 - 24 på helger, p-skiva 5 timmar. Hantverkare och leverantörer som kräver längre p-tider hänvisas till Bo Österdahl eller Henry Holmström. Parkering på garageplanerna är inte tillåten framför eget garage under tiden 15 november – 15 april. Parkering på någon annan del av garageplanen eller på Elin Wägners gata är ej tillåten.

 

Hyra av garage eller p-plats
De bostadsrättsinnehavare och hyresgäster som önskar hyra garage eller p-plats för bil eller MC skall kontakta Bo Österdahl, Fastighetsservice AB. Garage och p-platser fördelas efter tillgång, löpande med hänsyn till datum för intresseanmälan. Mer info, se vår hemsida.

 

Parkeringspolicy
Policy för uthyrning av bilplatser (parkering och garage) i brf EWG är att endast 1 bilplats per lägenhet tillåts. Ägaren av lägenheten är platshyresgäst. För att hyra en bilplats krävs att medlemmen ska kunna uppvisa ett registreringsbevis för fordon. I de fall platshyresgästen inte äger ett fordon vid erbjudandet av plats har denne 3 månader på sig att uppvisa registreringsbevis för att behålla platsen (om bilen ägs av arbetsgivare krävs ett intyg). Det går alltså inte att få en bilplats utan att äga ett fordon. 

Medlem får stå i kö endast då intresse för bilplats är aktuellt, inte för eventuella framtida behov. Den som tackar nej till erbjudande om bilplats två gånger, placeras sist i kön. Eventuella byten inom föreningen sköts av fastighetsskötaren. Vid förfrågan upplyser fastighetsskötaren om möjliga byten. Efter överenskommelse om bilplatshyra, skickar vår förvaltare två avtal till bilplatshyresgästen för påskrift. Garagenycklar lämnas ut av fastighetsskötaren. Vår brf-förening har idag 77 parkerings- och 36 garageplatser. 

 

För allas trevnad
Lägg inte ut mat till fåglarna. Det är oftast råttorna som får glädje av din välvilja och tag hand om dina cigarettfimpar. Varför ska någon annan städa efter dig? Hjälp till att plocka upp skräp som hamnar i och utanför din port. Vi ber er, sätt inte ut soppåsar utanför miljöstugan, vid soptunnor. Vi bor ju här tillsammans!

 

Kvarglömda kläder i tvättstugan
Ta gärna en titt i mangelrum 2 i tvättstugan då berget av kvarglömda kläder vuxit den sista tiden. Tvätt som ligger för länge slängs.


Återvinning
Byggavfall, möbler och annat material som du inte får slänga i grovsoprummet ska du forsla till någon av återvinningscentralerna till exempel Sätra återvinningsstation i Sätra industriområde. Öppettider: mån-tor 10-20, fre-sön 9-17. Se även anslagen i soprummen.
Stora kartonger/emballage ska skäras ned och placeras i den befintliga vagnen. Mindre kartonger (mjölk-, juice- och liknande förpackningar) ska plattas ut och läggar i de övriga plastkärlen. Hur man ska gå till väga framgår tydligt av avslagen i soprummen.

 

Vi önskar er alla en härlig höst så hörs vi av närmare jul!

/Styrelsen

 

 

Bra kontakter

Fastighetsskötare: Bo Österdahls Fastighetsservice AB

Ny adress! Elin Wägners Gata 27.
Mobiltelefon 070-657 24 10, e-post: bo@osterdahls.nu
Telefontid fastighetsskötare: mån kl 9-10

Bygg-gruppen EWG:
Henry Holmström mobil: 070-379 73 03
Mattias Forsberg mobil: 0733-17 38 80
Tintin Vidhammer mobil:070-511 22 33

Styrelsen BRF Elin Wägners Gata:
E-post: brfstyrelsen@elinwagnersgata.se
Brevlåda: Elin Wägners gata 29A
Vår hemsida: www.elinwagnersgata.se
E-post adress brf-styrelsen:  brfstyrelsen@elinwagnersgata.se