BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Information till alla boende på gatan

Föreningsbrev från Brf Elin Wägners gatas som delas ut till alla boende på gatan.

Från föreningsbrev 17 februari 2018.

KOMMANDE BYGGPROJEKT
Under vecka 9 kommer föreningen påbörja ett större byggprojekt. Lokalerna som idag används av styrelsen och fastighetsskötaren vid EWG 29A kommer att byggas om till två stycken bostadsrätter. Bostadsrätterna kommer vara på två rum och kök med uteplats på baksidan. 
Bo Österdahl som är vår fastighetsskötare kommer att flytta in i ett utrymme med ingång från EWG 27 där han redan idag har verkstad m.m.

19 februari kommer EWG föreningslokal och bastu att stängas. Föreningslokalen är tyvärr utdömt som föreningslokal av brandmyndigheten pga bristande brandskydd och får inte längre användas som föreningslokal.

Den gamla butikslokalen vid EWG 47A kommer att byggas om och iordningsställas till ny föreningslokal samt bygga en ny bastu med egen ingång från baksidan. Åtkomst till bastun kommer även vara möjlig från föreningslokalen om man vill boka båda samtidigt. Idag hyrs lokalen ut och används av hyresgästen som förråd. Därför har vi erbjudit utrymmet som idag används som föreninglokal som ersättning. Detta har hyresgästen accepterat och kommer därmed att flytta verksamheten. 

Ny trappa kommer att byggas från parken mellan EWG 27 och 29. Nuvarande trätrappa är uttjänt p g a hög ålder. Därför har föreningen gjort upphandling av en ny trappa. Kommunens krav är idag att vid nybyggnation ska trappor vara tillverkade av stål. Trappan kommer att bytas ut hösten 2018.

Vi är övertygade om att dessa förändringar blir ett lyft för föreningen. Vår föreningslokal och bastu kommer att hålla en bättre standard än idag och vi kommer inte längre att tvingas vara i en källare. Även om vi såklart har tyckt om vår lokal genom åren. 

Byggperioden för samtliga projekt beräknas pågå fr o m nästa vecka till och med juni månad. Under den perioden kommer det att påverka framkomligheten vid vår trappa.

Vi kommer också att åter ha en etablering av byggbod utanför EWG 27. Dock betydligt mindre än vid stambytet. Marken kommer att återställas.
Förändringarna kommer ha en positiv påverkan på vår ekonomi då avgifterna från de nya bostadsrätterna samt hyran från de lokaler vi kommer hyra ut är högre än hyresinkomsterna vi har idag. Ombyggnadskostnaderna för att få två attraktiva lägenheter är relativt höga. Därav räknar vi inte med någon större vinst vid försäljning. Vi säkrar dock inkomster till föreningen långsiktigt över tid genom avgifterna. Eventuellt överskott kommer att användas till att amortera på våra lån. 

Undrar ni något över byggnationen kontakta styrelsen: brfstyrelsen@elinwagnersgata.se

Ritning över lgh nedan.

 

STRÖMAVBROTT SLOG UT ENTRÉPORTAR
Fruängen drabbades av ett större strömavbrott 6 februari. Under strömavbrottet visade det sig att vår reservdrift av passersystemet för entréportar inte fungerade.  Dock fungerade passersystemet till övriga dörrar, såsom källargångar och tvättstugor.  Leverantören av passersystemet har nu genomfört felsökning och åtgärder pågår.


STARK EKONOMI I BRF ELIN WÄGNER

Föreningen ekonomi är fortsatt stark. Vi har under 2017 fortsatt att amortera våra lån. Vi fick ett överskott i budgeten för 2017 och har ett positivt kassaflöde. Vi har inte fastställt budget för 2018 men vi ser redan nu att ingen avgiftshöjning kommer att ske 2018.


RENSNING AV CYKLAR OCH BARNVAGNAR
Cyklar och barnvagnar kräver alltmer plats såväl på gården som i våra cykelrum och källare. Vi har en känsla av att alla dessa inte används av någon som nu bor på Elin Wägners gata. För att få veta hur läget är kommer vi nu i vår be alla ägare av cyklar, barnvagnar, pulkor, sparkcyklar med mera, såväl på gården som i förvaringsutrymmena, att märka dessa med namn och lägenhetsnummer.

Alla omärkta cyklar och barnvagnar kommer dagen efter utsatt datum att omhändertas av föreningen. Uppklippta vajerlås kommer ej att ersättas. Föreningen kommer förvara omhändertaget gods i 3 månader. Därefter om ingen gett sig till känna av saknat gods kommer godset avyttras. 

Den 24 februari kör vi etapp 1 med cykelrum EWG 2-6, 1-15. Information är uppsatt för berörda trapphus.

För att ni som har behov av plats skall få det, hjälp oss i vår strävan att röja upp i nuvarande kaos. Vi sätter upp lappar i portar och cykelrum i god tid innan.

 

OMBYGGNAD AV OLJETANKSRUMMET
Vi håller på att bygga om det gamla oljetanksrummet vid undercentralen EWG 27 till ett cykelrum. Rummet beräknas kunna rymma cirka 40 cyklar. Arbetet beräknas vara klart nu i februari. Cykelrummet kommer först användas till förvaring av övergivet gods under cykelrensningen i föreningen. Rummet ska vara tömt och redo till sommaren. Det kommer vara samma kod som till våra källarutrymmen. 

 

BÄNKAR OCH BORD
Föreningen kommer under våren att byta ut trävirket
på samtliga bänkar och bord vid utegrillarna.
 

BILPARKERING PÅ GÅRDEN
Parkering inom området är tillåten under max 15 minuter. Gäster hänvisas till gästparkeringen på gaveln vid EWG 47, klockan 17 - 07 på vardagar och 00 - 24 på helger, p-skiva 5 timmar. Hantverkare och leverantörer som kräver längre p-tider hänvisas till Bo Österdahl eller Henry Holmström. Parkering på garageplanerna är inte tillåten framför eget garage under tiden 15 november – 15 april. Parkering på någon annan del av garageplanen eller på Elin Wägners gata är ej tillåten.

 

HYRA AV GARAGE ELLER P-PLATS
De bostadsrättsinnehavare och hyresgäster som önskar hyra garage eller p-plats för bil eller MC skall kontakta Bo Österdahl, Fastighetsservice AB. Garage och p-platser fördelas efter tillgång, löpande med hänsyn till datum för intresseanmälan. Mer info, se vår hemsida.

 

PARKERINGSPOLICY
Policy för uthyrning av bilplatser (parkering och garage) i brf EWG är att endast 1 bilplats per lägenhet tillåts. Ägaren av lägenheten är platshyresgäst. För att hyra en bilplats krävs att medlemmen ska kunna uppvisa ett registreringsbevis för fordon. I de fall platshyresgästen inte äger ett fordon vid erbjudandet av plats har denne 3 månader på sig att uppvisa registreringsbevis för att behålla platsen (om bilen ägs av arbetsgivare krävs ett intyg). Det går alltså inte att få en bilplats utan att äga ett fordon. 

Medlem får stå i kö endast då intresse för bilplats är aktuellt, inte för eventuella framtida behov. Den som tackar nej till erbjudande om bilplats två gånger, placeras sist i kön. Eventuella byten inom föreningen sköts av fastighetsskötaren. Vid förfrågan upplyser fastighetsskötaren om möjliga byten. Efter överenskommelse om bilplatshyra, skickar vår förvaltare två avtal till bilplatshyresgästen för påskrift. Garagenycklar lämnas ut av fastighetsskötaren. Vår brf-förening har idag 77 parkerings- och 36 garageplatser. 

 

FÖR ALLAS TREVNAD
Lägg inte ut mat till fåglarna. Det är oftast råttorna som får glädje av din välvilja och tag hand om dina cigarettfimpar. Varför ska någon annan städa efter dig? Hjälp till att plocka upp skräp som hamnar i och utanför din port. Vi ber er, sätt inte ut soppåsar i trappan. Vi bor ju här tillsammans!

 

SNÖRÖJNING
Snöröjning påbörjas vid ca 5 cm kvarliggande snö. Handskottning av gångvägar, entréer och vid sophus sker alltid efter plogning och vid halka sandas det.

 

KVARGLÖMDA KLÄDER I TVÄTTSTUGAN
Ta gärna en titt i mangelrum 2 i tvättstugan då berget av kvarglömda kläder vuxit den sista tiden. Tvätt som ligger för länge slängs.


ÅTERVINNING
Byggavfall, möbler och annat material som du inte får slänga i grovsoprummet ska du forsla till någon av återvinningscentralerna till exempel Sätra återvinningsstation i Sätra industriområde. Öppettider: mån-tor 10-20, fre-sön 9-17. Se även anslagen i soprummen.
Stora kartonger/emballage ska skäras ned och placeras i den befintliga vagnen. Mindre kartonger (mjölk-, juice- och liknande förpackningar) ska plattas ut och läggar i de övriga plastkärlen. Hur man ska gå till väga framgår tydligt av avslagen i soprummen.

 

 

BRA KONTAKTER

Fastighetsskötare: Bo Österdahls Fastighetsservice AB

Ny adress! Elin Wägners Gata 27.
Mobiltelefon 070-657 24 10, e-post: bo@osterdahls.nu
Telefontid fastighetsskötare: mån kl 9-10

Bygg-gruppen EWG:
Henry Holmström mobil: 070-379 73 03
Tintin Vidhammer mobil:070-511 22 33
Mattias Forsberg mobil: 0733-17 38 80

Styrelsen BRF Elin Wägners Gata:
E-post: brfstyrelsen@elinwagnersgata.se
Brevlåda: Elin Wägners gata 29A
Vår hemsida: www.elinwagnersgata.se

 

Hälsningar från styrelsen: Sverker Spaak, Tintin Vidhammer, Daniel Betancor, Maria Asp, Henry Holmström, Fredrik Sundh, Anna Spetz, Mattias Borrelid & Mattias Forsberg

E-post adress brf-styrelsen:  brfstyrelsen@elinwagnersgata.se

 

 

 

TIDIGARE FÖRENINGSBREV I PDF

2017 JUNI

2016 JUNI

2015 OKTOBER

2015 MAJ