BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Information till alla boende på gatan

Från föreningsbrev september 2019

Föreningsbrev
Det är nu september och hösten börjar smyga sig på. Vi hoppas att alla boende har haft det bra under sommaren och hunnit ladda batterierna. Fönsterbytet har dragit igång och än så länge går det enligt plan. Vi hoppas och tror därför att alla kommer att få fira jul med nya fönster på plats. Fönsterfirman aviserar direkt till berörda lägenheter 1–2 dagar innan det är dags för fönsterbytet. Styrelsen har haft terminens första möte där vi kunde konstatera att föreningens ekonomi är fortsatt god och att fönsterbytet är det sista stora projektet att genomföra inom den närmaste framtiden. Bergvärmen är nu färdiginstallerad, besiktigad och driftsatt och det blir spännande att se hur mycket föreningens uppvärmnings-kostnader kommer minska i vinter. Tvättstugorna kommer att målas om inom kort för att blir fräscha och fina igen.

 

Ny lagstiftning om rökfria lekplatser
Den 1 juli i år trädde en ny tobakslag ikraft som bland annat innebär rökförbud på lekplatser som allmänheten har tillträde till. Dit räknas föreningens alla lekplatser, samt boulebanan. 

Skyltar kommer att sättas upp, men hjälp till att påminna varandra och besökande om förbudet. Styrelsen vill även passa på att påminna om att inte slänga fimpar eller snus utomhus då det påverkar såväl miljön som trivseln för övriga boende.


Föreningspub
Ni som bott i föreningen ett tag vet att det tidigare har anordnats pubkvällar för boende till självkostnadspris. De två eldsjälar som tidigare drivit detta finns tyvärr inte längre bland oss. Vila i frid Persson och Jerry! Om det finns någon/några boende som känner sig manade att föra denna tradition vidare får ni gärna höra av er till Henry Holmström för mer information.

brfstyrelsen@elinwagnersgata.se


Bokningssystemet
Bokningssystemet verkar nu, efter en del barnsjukdomar, fungera som det ska. En ny funktion är att det nu går att göra felanmälan direkt på skärmarna. Om en tvättmaskin inte fungerar, torktumlaren inte torkar tvätten, bastun inte startar eller om det är något annat som är fel i ett gemensamhetsutrymme - rapportera detta direkt på någon av bokningsskärmarna. Ytterligare en nyhet är att när du bokat föreningslokalen, övernattningsrummet eller bastun behöver du inte längre aktivera din tidsbokning för att din passerbricka ska fungera, du kan gå direkt till respektive dörr. För tvättstugorna gäller fortsatt att du behöver aktivera din tid för att komma åt det bokade rummet.


Kattbajs på lekplatserna och boulebanan
Styrelsen får just nu ta emot enormt mycket klagomål kring situationen med katter som använder lekplatserna som sin toalett. Vi har köpt in nät till samtliga sandlådor men tyvärr har det inte löst problematiken, utan det ligger mycket kattbajs i gruset på lekplatserna. Detta håller på att bli en sanitär olägenhet och behöver lösas. Kattägare med utekatter har en skyldighet att hålla efter sina katter så att de inte stör grannar oskäligt mycket eller orsakar olägenhet. 

Kattägare med utekatter behöver börja ta ansvar och göra det ni kan för att komma tillrätta med detta. Till exempel att dagligen se över lekplatserna och ta bort det kattbajs som finns i gruset/på näten i sandlådorna, kanske placera en kattlåda på er egen balkong och försöka lära katten att gå på toaletten där istället, inte ha era katter ute när ni inte är hemma, eller på andra sätt försöka få bukt med katter som gör sin toalett på lekplatserna eller boulebanan. 

Vi äger vår fina gård tillsammans och behöver hjälpas åt att hålla den fortsatt trevlig och möjlig att använda till det den är tänkt för.


Väggputs balkong/uteplats samt de nya fönstren
Det är inte tillåtet att göra hål i väggputsen för till exempel väggamplar, vädringskrokar eller liknande. Detta då det finns risk för skador i fasaden vid håltagning/borrning eftersom putsen endast är 20 mm, lagd utanpå tilläggsisoleringen, och således för tunn för att bära eventuellt montage. Kostnaderna för att åtgärda en eventuell skada i fasaden är höga och kommer tillfalla den som ev. bryter mot regeln. Om du har för avsikt att montera en extra elkontakt på balkongen måste du kontakta bygg-gruppen före installationen.

Det är inte tillåtet att göra någon åverkan på de nya fönstren eftersom garantin då förverkas. Det innebär att det inte är tillåtet att borra i fönstren för att till exempel sätta fast en termometer eller vädringsbeslag. Det är heller inte tillåtet att byta persienner.

 

Visa hänsyn
Styrelsen vill passa på att påminna om att vi bor i ett lyhört flerfamiljshus och att ditt golv är någon annans tak. Vi behöver därför visa hänsyn till varandra och tänka på våra grannar. Normalt ska frid råda mellan 23–07 såväl i bostaden som på gården. Det innebär bl.a. att tvättmaskinen och borrmaskinen får vila, klackskorna stanna på skohyllan, ommöbleringen vänta och att vi är tysta i trapphuset om vi kommer hem sent. 

Om du planerar att ha en fest är det hänsynsfullt att meddela dina grannar i förväg. Det är kul med fester och självklart ska det vara möjligt att ha dem. Men när klockan passerar 23 så är det dags att skruva ner ljudvolymen och sänka rösterna eller förflytta festen till annan plats för att dina grannar ska få möjlighet att sova.

Om du upplever att en granne agerar störande så prata med hen direkt och försök hitta en lösning tillsammans. Oftast räcker det med att uppmärksamma varandra på situationen så brukar problemet lösas.


Bilparkering på gården
Vi vill påminna om att parkering inom området endast är tillåten under max 15 minuter. Nu under fönsterbytet vill vi uppmana om att bara köra upp på gården (där fönsterbyte pågår) om det är absolut nödvändigt. Gäster hänvisas framförallt till gatuparkering i området då gästparkeringen vid EWG 47A är uppbokad för hantverkarna som byter fönster. Parkering framför eget garage är tillåten under perioden 15 april till 15 november. Hänsyn ska tas till framkomligheten för övrig behörig trafik och p-skiva behövs inte.


Återvinning
I våra soprum har vi möjlighet att slänga grovsopor i mindre format. När saker som inte får slängas där ändå ställs in i soprummet medför det en onödig kostnad för föreningen. Byggavfall, möbler och annat material som du inte får slänga i grovsoprummet får du själv forsla bort till någon av återvinningscentralerna, t.ex. Sätra återvinningscentral i Sätra industriområde. Öppettider för denna är mån-tor 10-20 och fre-sön 9-17, se även anslagen i soprummet.

På anslagen framgår det hur du ska gå tillväga i soprummet. Stora kartonger ska skäras ned och placeras i vagnen. Mindre kartonger (mjölk, ägg, juice eller liknande) ska plattas ut innan de läggs i plastkärlen. Om kärl är (över)fulla när du kommer och ska slänga (kan vara alla kategorier) så vänta då med att slänga tills kärlen är tömda istället för att slänga dina glasburkar eller din plast på golvet, Tack!

Med tillönskan om en trevlig höst!

 

Styrelsen 
BRF EWG

 

Bra kontakter:

Fastighetsskötare: Bo Österdahls Fastighetsservice AB

Elin Wägners Gata 27. 
Mobiltelefon 070-657 24 10, e-post: bo@osterdahls.nu
Telefontid fastighetsskötare: mån kl 9-10

Bygg-gruppen EWG:
Henry Holmström mobil: 070-379 73 03
Mattias Forsberg mobil: 0733-17 38 80
Tintin Vidhammer mobil:070-511 22 33

Styrelsen BRF Elin Wägners Gata:
E-post: brfstyrelsen@elinwagnersgata.se
Brevlåda: Elin Wägners gata 29A
Vår hemsida: www.elinwagnersgata.se
E-post adress brf-styrelsen:  brfstyrelsen@elinwagnersgata.se