BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Information till alla boende på gatan

INLEDNING
Knoppar börjat slå ut och det pågår även arbete med att uppdatera vissa planteringar och rabatter. Vi kommer också att anlägga en rabatt vid den nya pergolan vid boulebanan. En annan bidragande orsak till att vår innegård är så fin är det fantastiska arbete som gjordes på städdagen. Stort tack till alla ni som var med och bidrog – stora som små! Årets städdag kändes extra rolig att kunna genomföra efter två års pandemi med restriktioner som förhindrat att vi kunnat träffas på detta sätt.

Vi har tidigare informerat om att vi utreder möjligheten att installera solceller för att kunna minska våra elkostnader och samtidigt bidra till den gröna omställningen. Arbetet pågår fortfarande och vi har ännu inte kunnat ta beslut i frågan. För närvarande analyserar vår förvaltning de anbud som inkommit på det utskickade förfrågningsunderlaget. Vi återkommer när vi har mer information. 


ÅRSMÖTET
Vi hade det första fysiska årsmötet sedan pandemin, den 2 juni i Vårfrukyrkan. Sittande styrelse omvaldes. Vi kan konstatera att föreningen fortsatt har en stark ekonomi. Läs gärna om 2021 års verksamhet och ekonomi i föreningens årsredovisning. På en frågestund informerades och svarades det på frågor om bl.a. solceller och gården.

 

GRUPPAVTAL FIBER
Styrelsen har beslutat att teckna gruppavtal med Ownit för fiber 1000/1000. Avtalet börjar redan att gälla den 1 juli 2022 och innebär att alla lägenheter har fiber som ingår i avgiften/hyran (som är oförändrad). Om du redan idag har fiber genom Ownit behöver du inte vidta några åtgärder.

Övriga kontaktar Ownit för aktivering och eventuella frågor. Det går även att teckna TV-abonnemang via Ownit, men det ingår inte i det gruppavtal som föreningen betalar för. Förändringen påverkar inte möjligheten att ha TV genom andra leverantörer, exempelvis Comhem.

Ownit 08-525 073 00

ownit.se


BILPARKERING
Under våren skickade styrelsen ut en fråga till alla garageinnehavare för att undersöka nuvarande och framtida behov av laddmöjlighet i garagen. Vi har nu beslutat att successivt installera laddboxar i garagen, utifrån när behov uppstår. I dagsläget innebär det att 12 av 35 garage kommer att ha laddmöjlighet. Naturvårdsverket bidrar med 50% av investeringskostnaden. Med anledning av det beslutet kommer föreningens bilpolicy att uppdateras och då kommer laddning av fordon i garage utan laddbox att helt förbjudas.

Sedan vi anlade de två nya ”gästparkeringarna” med laddmöjlighet har efterfrågan ökat. Det är högt tryck på dessa parkeringsplatser och vi har förstått att det kan vara svårt att få tillgång till att ladda sin bil. Vi har även noterat att reglerna när det gäller parkeringstid eller att platserna endast får användas vid laddning inte alltid efterlevs. Vi vill därför påminna om att det är 5 timmar parkeringstid som gäller mellan 07:00 och 22:00. Det är inte okej att ställa om p-skivan för att kunna nyttja platsen under ytterligare 5 timmar. När bilen är färdigladdad ska den gärna flyttas för att ge plats åt andra som har behov av laddning.

Vi vill även påminna om att våra gästparkeringar utan laddbox är till för just besökare till boende i föreningen och inte för boende.

Det är positivt att så många har skaffat elbil och vi hoppas såklart att utvecklingen fortsätter. En viktig faktor för många är just möjligheten att kunna ladda sin elbil hemma. Vår förening var relativt tidigt ute med att installera laddboxar på ett antal av våra parkeringsplatser. För att hålla nere investeringskostnaderna och inte överetablera valde styrelsen att installera laddmöjlighet där det redan fanns framdragen el (uttag för motorvärmare). Inledningsvis var behovet av laddplats relativt litet och vi lyckades genomföra byten så att alla som då hade ett behov fick det tillgodosett. Vi kan nu konstatera att det finns flera parkeringsplatser med laddbox där innehavaren inte har elbil/nyttjar laddmöjligheten. Samtidigt finns det boende som har elbil och därmed behov av laddmöjlighet, som inte har en laddbox på sin parkeringsplats. Vi hoppas därför att fler överväger att byta parkeringsplats så att vår investering nyttjas effektivt och att behoven av laddning kan mötas. Kontakta gärna styrelsen om du idag har en parkeringsplats med laddbox som inte används och är öppen för att byta eller det omvända.

 

IBOXEN
Som ni kanske har noterat har vi fått en iBoxen placerad vid infarten till föreningen. Den kan med fördel användas för paketleveranser. Istället för att hemleveransen sker till lägenhetsdörren kan man oftast välja leverans till iBoxen istället. På det sättet hoppas vi både kunna minska biltrafiken på innegården och bidra till hållbarare transporter. 

 

RÖKNING PÅ BALKONGER
Sol och värme innebär att vi nyttjar våra balkonger mer. Kanske för att odla, sola eller äta. Styrelsen har den senaste tiden fått in många klagomål som gäller rökning på balkonger. Det är inte förbjudet att röka på balkongen, vilket en bostadsrättsförening inte kan ändra på enligt rättspraxis. Däremot på och i anslutning till lekplatserna. Dock vill vi påminna om att vi är varandras boendemiljö och det är viktigt att vi visar hänsyn och respekterar våra grannar. Vi har en väldigt fin stämning i denna förening och det vill vi bibehålla!

 

SKYDDSRUM
Kriget i Ukraina och den svenska Natoansökan väcker nog starka känslor och tankar hos oss alla. Frågor som vi tidigare inte funderat över har helt plötsligt hamnat högt på dagordningen. Våra fem skyddsrum är ett sådant exempel och där har styrelsen även fått en del frågor från boende gällande deras funktionalitet. Vi vill därför informera att vi gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en inventering av samtliga skyddsrum med tillhörande utrustningen samt ta fram instruktioner för hanteringen av dessa.

 

FARTHINDER
Efter önskemål från boende kommer vi att montera ytterligare farthinder på gården. Det kommer i första skedet gälla kurvan som är mellan portarna 11 och 13, då hastigheterna ibland överskrider det tillåtna och sikten inte är den bästa. Även om vi upplever att de bilar som primärt kör för fort är utomstående (t.ex. leveranser), vill vi passa på att uppmana alla att köra försiktigt på innegården så att våra lekande barn kan fortsätta att leka.

 

DIGITALT BOKNINGSSYSTEM
Som många av er noterat så har appen till det digitala bokningssystemet inte fungerat under en period. Leverantören har äntligen löst problemet och det går nu bra att använda appen för att boka tid till exempelvis tvättstugan eller föreningslokalen. Det krävs dock en återaktivering av appen och några steg för att få igång den. Instruktioner för hur du går till väga finns på anslagstavlan i tvättstugan.

 

HJÄRTSTARTARE
I port 27 finns en hjärtstartare uppsatt. Hjärtstartaren kan användas när någon drabbats att hjärtstillestånd och lämpar sig mycket väl för personer utan sjukvårdsutbildning. Den vägleder användaren genom talande instruktioner. Hjärtstartaren är registrerad i hjärtstartarregistret. Kolla gärna upp var den sitter så ni har koll om något inträffar och den behöver användas.


Styrelsen önskar alla boende en skön sommar och hoppas att vi ses i höst!