BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ELIN WÄGNERS GATA
Brf Elin Wägners Gata

Ekonomi

Medlemmar som har frågor angående föreningens ekonomi/budget eller föreningens styrande dokument i övrigt är välkomna att komma ned till styrelselokalen EWG 29 innan ett styrelsemöte (datum för möten). Alternativt ta kontakt med någon i styrelsen, dock ej med frågor angående hyror, avier eller avgifter då detta sköts av Trönnberg & Co Förvaltning AB

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 finns under fliken Ekonomi / Årsredovisning.